วันที่ ๘ – ๙ ส.ค. ๒๕๖๒ >>นางสาวอังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการในพื้นที่ เข้าร่วมอบรมตามโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง “ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรมสู่สากล” ณ ห้องประชุมหนองบึก ๓ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จังหวัดนครพนม

เข้าชม 10 ครั้ง

วันที่ ๘ – ๙ ส.ค. ๒๕๖๒ >>ในการนี้ นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมายให้นางสาวอังศุมารินทร์  ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการในพื้นที่ เข้าร่วมอบรมตามโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง “ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรมสู่สากล” เพื่อส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประเภทผ้า (ผ้ามุก) เป็นรายการเบื้องต้นเพื่อขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมหนองบึก ๓ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จังหวัดนครพนม

(Visited 10 times, 1 visits today)