วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. >>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดจันทิยาวาส ม.๖ บ้านหนองไผ่ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เข้าชม 59 ครั้ง

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  >>> นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงาน,รัฐวิสาหกิจ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ในท้องที่ทุกหมู่เหล่าได้ร่วมมือกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาพื้นที่ สร้างความสมัครสมานสามัคคีแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๓๐๐ คน ในการนี้ นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดจันทิยาวาส ม.๖ บ้านหนองไผ่ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

(Visited 59 times, 1 visits today)