วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.>>> เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก ตรวจรับงานจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑ ต.หนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๖.๐๐ น.>>>   นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากผู้ประกอบการ โดยมีผู้แทนกลุ่มและกรรมการหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหนองฮี ร่วมตรวจสอบและรับมอบ ณ บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑ ต.หนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

(Visited 27 times, 1 visits today)