วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.>>> เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากตรวจรับงานจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ บ้านกุตาไก้ หมู่ที่ ๕ ต.กุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น.>>>  นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากผู้ประกอบการ โดยมีผู้แทนกลุ่มและกรรมการหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านกุตาไก้ ร่วมตรวจสอบและรับมอบ ณ บ้านกุตาไก้ หมู่ที่ ๕ ต.กุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

(Visited 36 times, 1 visits today)