วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ >>>น.ส.โอรินทร์ ศรีจันทร์นว.พช.ชำนาญการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ ๑๑ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒  >>>นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมาย น.ส.โอรินทร์  ศรีจันทร์นว.พช.ชำนาญการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ครัวเรือนพัฒนา   ณ บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ ๑๑  ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

(Visited 33 times, 1 visits today)