๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.. >>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดฯ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.. >>> นางวรนุช กรุงเกตุ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมทีมนิเทศโซนกลาง ลงพื้นที่ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดฯ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายธวัช  ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติราชการฯ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

(Visited 7 times, 1 visits today)