๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. >>> น.ส.อังศุมารินทร์ ไชยโชค นว.พช.ชำนาญการ พร้อมด้วยทีมสร้างสุขตำบล ตามโครงการ”นครพนมสร้างสังคมอุดมสุข : Nakhonphanom Happiness ” ตรวจเยี่ยมให้กำลังและสอบถามข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย ณ บ้านม่วง ม.๒ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เข้าชม 13 ครั้ง

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.   >>> นายธวัช  ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมายให้น.ส.อังศุมารินทร์  ไชยโชค นว.พช.ชำนาญการ พร้อมด้วยทีมสร้างสุขตำบล ตามโครงการ”นครพนมสร้างสังคมอุดมสุข : Nakhonphanom Happiness ”  ตรวจเยี่ยมให้กำลังและสอบถามข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย ณ บ้านม่วง ม.๒  ต.โคกสูง   อ.ปลาปาก  จ.นครพนม

(Visited 13 times, 1 visits today)