๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ >>> น.ส.โอรินทร์ ศรีจันทร์ นว.พช.ชำนาญการ ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อม ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ณ บริเวณตลาดเทศบาลตำบลปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เข้าชม 39 ครั้ง

วันที่๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ >>> นายธวัช  ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมายให้  น.ส.โอรินทร์  ศรีจันทร์ นว.พช.ชำนาญการ ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อม ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ณ บริเวณตลาดเทศบาลตำบลปลาปาก  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม

(Visited 39 times, 1 visits today)