๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ >>> น.ส.วิมลรัตน์ เมตตา นว.พช.ชำนาญการ ติดตามกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ณ บ้านโพนสว่าง ม.๒ ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เข้าชม 35 ครั้ง

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ >>> นายธวัช  ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมายให้ น.ส.วิมลรัตน์  เมตตา  นว.พช.ชำนาญการ ติดตามกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ณ บ้านโพนสว่าง  ม.๒  ต.โคกสว่าง  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม

(Visited 35 times, 1 visits today)