๕ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. >>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

๕ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. >>> นายธวัช  ภักดี  พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

(Visited 34 times, 1 visits today)