๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. >>>เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก พร่วมกิจกรรม “ซ้อมปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก” จากสนามหน้าที่ว่าการอำเภอปลาปาก ไป อบต.หนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. >>>เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก พร้อมส่วนราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมกิจกรรม “ซ้อมปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก”  ระยะทางไปกลับ  ๑๖ กม. จากสนามหน้าที่ว่าการอำเภอปลาปาก ไป อบต.หนองฮี  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

(Visited 40 times, 1 visits today)