๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. >>>นางสาวอังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก

วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. >>>ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก  ที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  นางสาวอังศุมารินทร์  ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก  ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

(Visited 21 times, 1 visits today)