ประวัติความเป็นมา

การปกครอง

อำเภอปลายพระยาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 35 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. ปลายพระยา (Plai Phraya) 14 หมู่บ้าน 2. เขาเขน (Khao Khen) 6 หมู่บ้าน 3. เขาต่อ (Khao To) 7 หมู่บ้าน 4. คีรีวง (Khiri Wong) 8 หมู่บ้าน
(Visited 1,328 times, 1 visits today)