ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านบางโศก ม.5 ตำบลเขาต่อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

เข้าชม 3 ครั้ง

🌈สพอ.ปลายพระยา🌈 👉วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.
🤝นางพรธฤดี ไชยปรปักษ์ พัฒนาการอำเภอปลายพระยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากบ้านบางนุ ม.6 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 25 คน ได้ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านบางโศก ม.5 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ดังนี้
(1)แนวทางการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านบางโศก ม.5 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
(2)ความสำเร็จของครัวเรือนต้นแบบลดหนี้/ปลดหนี้
(3)แลกเปลี่ยนเรียนรู้
📸ภาพ:ข่าว สพอ.ปลายพระยา จ.กระบี่

(Visited 3 times, 1 visits today)