พช.ปลายพระยา ลงพื้นที่ติดตามลูกหนี้กองทุนพัฒนาสตรีค้างชำระใกล้หมดอายุความ

เข้าชม 4 ครั้ง

🌈สพอ.ปลายพระยา🌈
👉วันที่ 5 มกราคม 2565👈
🤝นางพรธฤดี ไชยปรปักษ์ พัฒนาการอำเภอปลายพระยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามลูกหนี้กองทุนพัฒนาสตรีค้างชำระใกล้หมดอายุความ พร้อมนำส่งหนังสือทวงถามหนี้ค้างชำระ แก่กลุ่มเพาะเห็ดแครง หมู่ที่ 9 ตำบลปลายพระยา โดยมี นางสาววิไล ทองด้วง ประธานกลุ่มฯ ได้กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเมื่อปี 2556 มีหนี้ค้างชำระจำนวน 18,021 บาท
👍ทั้งนี้กำหนดให้ชำระหนี้ค้างชำระภายในวันที่ 10 มกราคม 2565
📸ภาพ:ข่าว สพอ.ปลายพระยา จ.กระบี่

(Visited 4 times, 1 visits today)