ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปลายพระยา ครั้งที่ 2/2565

เข้าชม 6 ครั้ง

🌴สพอ.ปลายพระยา🌴
🗓 วันที่ 18 มกราคม 2565 📆
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลายพระยา ดำเนินกิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปลายพระยา ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายวินัย ดินแดง นายอำเภอปลายพระยา เป็นประธาน นางพรธฤดี ไชยปรปักษ์ พัฒนาการอำเภอปลายพระยา
และคณะอนุกรรมการฯ เข้าประชุมในครั้งนี้
✍🏻มีระเบียบวาระ ดังนี้
📣แจ้งผลการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ งบประมาณ 20,000 บาท ดำเนินการวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ บ้านตัวอย่าง ม.3 ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 30 คน
📣แจ้งแผนการพิจารณอนุมัติโครงการฯ ของสำนักเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
📌การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มเติม
📌พิจารณาโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 9 โครงการ
📌พิจารณาโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 1 โครงการ
📝ณ ห้องประชุมวารีริน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

(Visited 6 times, 1 visits today)