ติดตามกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

เข้าชม 5 ครั้ง

พช.ปลายพระยา ดำเนินงานติดตามกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ร่วมกับผู้นำชุมชนอำเภอปลายพระยา
🕘วันที่ 26 มกราคม 2565
นางพรธฤดี ไชยปรปักษ์ พัฒนาการอำเภอปลายพระยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และผู้ใหญ่บ้าน บ้านควนเขียว ม.13 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามและทวงถามการชำระหนี้พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)แก่ผู้เป็นกรรมการในหมู่บ้าน
โดยดำเนินงาน ดังนี้
– ติดตามทบทวนการมีบันทึกหนังสือที่ได้ทำการรับสภาพหนี้ไว้ และรายงานภาวะหนี้สินแก่กรรมการ(กข.คจ)บ้านควนเขียวได้ทราบ
– แน่ะนำความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามโครงการ กข.คจ.
– ประเมินผลสถานะกองทุน กข.คจ. ของหมู่บ้าน
ดำเนินงาน ณ บ้านคณะกรรมการกองทุนแก้ไขปัญหาความมยากจน กข.คจ. บ้านควนเขียว ม.13 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
📷ภาพ/ข่าว สพอ.ปรายพระยา รายงาน

(Visited 5 times, 1 visits today)