จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่

เข้าชม 4 ครั้ง

สพอ.อำเภอปลายพระยา จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่
🕘วันที่ 26 มกราคม 2565
โดยนางพรธฤดีไชยปรปักษ์ พัฒนาการอำเภอปลายพระยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมดำเนินงานประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำ อช. ของอำเภอปลายพระยา โดยมีการแจ้งที่ประชุม ดังนี้
– การทบทวนบทบาทภารกิจหน้าที่ของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนของอำเภอ
– ติดตามการดำเนินงานผู้นำ อช.เอกสารแผนการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามรายไตรมาส
– แน่ะนำให้ความรู้การร่วมขับเคลื่อนช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางของอำเภอ ตามปฏิบัติการ Krabi Steady
– การเตรียมความพร้อมการสำรวจและบันทึกข้อมูล จปฐ. ปีงบประมาณ 2565
-การส่งเสริมด้านอาชีพและการแน่ะนำเกี่ยวกับกองทุนชุมชนฯ รวมทั้งการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญาชุมชน
– การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชนร่วมกับพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ โคก หนอง นา โมเดล สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่
ดำเนินงานประชุม ณ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอปลายพระยา📝
📷ภาพ/ข่าว สพอ.ปรายพระยา รายงาน

(Visited 4 times, 1 visits today)