สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลายพระยา ดำเนินกิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปลายพระยา ครั้งที่ 1/2565

เข้าชม 9 ครั้ง

🌴สพอ.ปลายพระยา🌴
🗓 วันที่ 21 ธันวาคม 2564 📆
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลายพระยา ดำเนินกิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปลายพระยา ครั้งที่ 1/2565 โดยนายทรงลักษณ์ เอ่งฉ้วน ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอปลายพระยา เป็นประธาน นางพรธฤดี ไชยปรปักษ์ พัฒนาการอำเภอปลายพระยา
และคณะอนุกรรมการฯ เข้าประชุมในครั้งนี้
✍🏻มีระเบียบวาระ ดังนี้
📣แจ้งแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
📣แจ้งลูกหนี้ใกล้หมดอายุความ และสถานะลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอปลายพระยา ปี 56-64
📣แจ้งแผนการพิจารณอนุมัติโครงการฯ ของสำนักเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
📌การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มเติม
📝ณ ห้องประชุมวารีริน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
📷ภาพ/ข่าว สพอ.ปลายพระยา จ.กระบี่

(Visited 9 times, 1 visits today)