สพอ.ดำเนินกิจกรรม “โคกแรก ที่โคกยอ”

เข้าชม 8 ครั้ง

สพอ.ปลายพระยา
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 15.09 น.
นางพรธฤดี ไชยปรปักษ์ พัฒนาการอำเภอปลายพระยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพต.) นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ (นพต.) และผู้รับเหมา ดำเนินกิจกรรม “โคกแรก ที่โคกยอ” เพื่อ kick off การดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” สำหรับแปลง นางสาวกชนิภา สุดศรี ณ บ้านโคกยอ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา
ทั้งนี้ การดำเนินการขุดสระโดยเลือกแบบมาตรฐานกรมฯ พื้นที่ 1 ไร่

(Visited 8 times, 1 visits today)