นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการลงพื้นที่พบผู้รับเหมา เพื่อมอบแบบร่างและเตรียมเอกสารส่งเขียนแปลน พร้อมลงดูแปลงครัวเรือน HLM ในพื้นที่ ต.คีรีวง

เข้าชม 10 ครั้ง

สพอ.ปลายพระยา
วันที่ 8 เมษายน 2564↔️
นางพรธฤดี ไชยปรปักษ์ พัฒนาการอำเภอปลายพระยา มอบหมายให้ นางพิมพกาญจน์ พลประสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วย นักพัฒนาพื้นที่ฯ (นพต.) ลงพื้นที่พบผู้รับเหมา เพื่อมอบแบบร่างและเตรียมเอกสารส่งเขียนแปลน พร้อมลงดูแปลงครัวเรือน HLM ในพื้นที่ ต.คีรีวง ดังนี้
1) นายประหยัด เนียมนวล ม.1 ต.คีรีวง
2) นายบุญชู ด้วงเกลี้ยง ม.3 ต.คีรีวง
เพื่อสำรวจและร่วมออกแบบพื้นที่ร่วมกับครัวเรือน เตรียมความพร้อมสำหรับการปรับพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

(Visited 10 times, 1 visits today)