อำเภอภูเวียง ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น

เข้าชม 12 ครั้ง

❤ภูเวียงเมืองเก่า ศาลเจ้าจอมปากช่อง พัทยาสองโสภิณ เกาะกุดหินหาดสวรรค์ ศรัทธามั่นหลวงปู่ธีร์ ชมวิถีถิ่นควายไทย 🐃🐃
วันที่ 20 มกราคม 2564
👉 นายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอภูเวียง มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเวียง ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น
👉นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง พร้อมด้วยนางสาววริศรา ล่ามแขก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ข้าราชการคู่เสี่ยวตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น อำเภอภูเวียง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อยแก้จน คนขอนแก่น ซึ่งวันนี้ เยี่ยมครัวเรือนของ นายทองสุข แสงคำ บ้านเลขที่ 61 บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงธนสาร
👉 วันนี้พัฒนาการอำเภอภูเวียงพร้อมด้วยข้าราชการคู่เสี่ยว และกำนันตำบลหนองกุงธนสาร ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลหนองกุงธนสาร ได้พาครัวเรือนเป้าหมายทำน้ำหมักรสจืดเพื่อใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว และให้ความรู้เรื่องการห่มดิน โดยใช้ฟาง เศษหญ้า หรือใบไม้ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และใส่อาหารให้แก่ดิน ด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลงไป เพื่อให้อาหารแก่ดิน แล้วดินจะปล่อยธาตุอาหารให้พืช โดยกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์เรียกหลักการนี้ว่า “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย
👉จากการเยี่ยมเยียนในวันนี้ พบว่า ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผักสวนครัว และคนในครัวเรือนมีความสุขเพิ่มขึ้น มีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นครัวเรือนที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้พ้นเส้นความยากจน
👉 ข้าราชการคู่เสี่ยว มอบเมล็ดพันธุ์ผัก นมและอาหารให้ครัวเรือนเป้าหมาย
🦕🦕โดยในวันนี้ มีผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม
💓💓💓💓💓💓💓💓
📷📰 วริศรา ล่ามแขก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(Visited 12 times, 1 visits today)