โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวอรอุมา อึ้งประเสริฐภรณ์

พัฒนาการอำเภอพุทธมณฑล

นางสาวศุทธินี ประทานทรง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลคลองโยง และตำบลศาลายา

นางสาวภาวนา มะเซ็ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบมหาสวัสดิ์

(Visited 791 times, 1 visits today)