การดำเนินงาน ปรับรูปแบบพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล ขนาดพื้นที่ 3 ไร่

@ ..นครปฐม..

⛳️🏆 ..ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี.. 🏆⛳️

————————
📆 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 📆
⏰เวลา 09.00 น.

📢 นางอำนวยนาถ เอียดสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวอรอุมา อึ้งประเสริฐภรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน พัฒนาการอำเภอพุทธมณฑล ร่วมลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล แปลงนายพรภิรมย์ อ่อนสัมพันธ์ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน ปรับรูปแบบพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล ขนาดพื้นที่ 3 ไร่
ในการนี้ นายประสิทธิชัย กลิ่นเปี่ยม นายช่างโยธาชำนาญงาน กองช่างเทศบาลตำบลคลองโยง ผู้ควบคุมงานได้ร่วมดำเนินการวัดระยะและขนาดบ่อในพื้นที่ เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่ในการขุดต่อไป

📸🎤 ทีมข่าว พัฒนาชุมชนอำเภอพุทธมณฑล

✨🌿 Change for Good : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 🌿✨

(Visited 23 times, 1 visits today)