นางพัชรี สุขบัติ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอพุทไธสง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสงจังหวัดบุรีรัมย์