พัฒนาการอำเภอ รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอภูซาง

นางสาว รุ่งนภา ชูเตชะ

พัฒนาการอำเภอภูซาง

Tel. 081-8220573

นักวิชาการพัฒนาชุมชน

นางสาวสมฤทัย ลื่นกลาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชน

Tel. 0839914165

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกชพร มณีฝั้น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

Tel. 0946405553

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวมันทนา สุดคิด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

Tel. 0957031478

(Visited 726 times, 1 visits today)