ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอภูซาง ครั้งที่ 12/2564

📢@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอภูซาง❄️
📝วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอภูซาง/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอภูซาง (ศปก.อ.ภูซาง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอภูซาง (ศปก.อ.ภูซาง) ครั้งที่ 12/2564 เพื่อเป็นการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอภูซาง การบริหารจัดการวัคซีนและการเข้ารับวัคซีนของประชากรในพื้นที่อำเภอภูซาง รวมถึงข้อสั่งการและมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น🍒
➡️ในการนี้นางสาวรุ่งนภา ชูเตชะ พัฒนาการอำเภอภูซาง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอภูซาง (ศปก.อ.ภูซาง) ครั้งที่ 12/2564📚
🌾ณ ห้องประชุม 2 ที่ว่าการอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา📌📌
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#Change for Good
สพอ.ภูซาง จังหวัดพะเยา :รายงาน📸
(Visited 3 times, 1 visits today)