นายเสริมศักดิ์ จิตรัมย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอภูซาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

บริการของเรา