🌲สพอ.ภูเรือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกวดผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 2565

🌲สพอ.ภูเรือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกวดผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 2565
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ พร้อมด้วย นายปริญญา ขจรไพร พัฒนาการอำเภอภูเรือ ส่วนราชการอำเภอภูเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง และประชาชนในหมู่บ้านไฮตาก ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จังหวัดเลย
โดยปี 2565 ทางอำเภอผู้เรือได้เสนอ นายจันทรักษ์ อาจสมบาล ผู้ใหญ่บ้านไฮตาก หมู่ที่ 2 ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เข้าประกวดผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 2565
ผลงานดีเด่นเมื่อปี พ.ศ. 2564
1. รางวัลชนะเลิศ “ครัวเรือนสัมมาชีพ ชุมชนตัวอย่าง” ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 (ผลงานระดับจังหวัด)
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) “ชุมชนท่องเที่ยววัตวิถี OTOP นวัตวิถีบ้านไฮตาก” อำเภอภูเรือ ประเภทชุมชน ประจำปี 2564 (ผลงานระดับจังหวัด)
3. รางวัลระดับคุณธรรมต้นแบบ “ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ชัย (บ้านไฮตาก)” ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) (ผลงานระดับจังหวัด)
4. ได้รับรางวัลชนะเลิศ “หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น” ประจำปี 2564 (ผลงานระดับจังหวัด)

📌ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านไฮตาก หมู่ที่ 2 ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📸ภาพ/ข่าว : สพอ.ภูเรือ รายงาน

(Visited 18 times, 1 visits today)