โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

เข้าชม 4 ครั้ง

🌺เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู🌺
———————————————
🙏🏻📆เมื่อวันที่ 18 ม.ค.64 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสานตม จัดทำโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยมีนายปีรันด์ ประสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสานตม เป็นประธานเปิดโครงการฯ และกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ทั้งนี้ อบต.สานตม ได้ให้เกียรตินายมนัส สมณะ พัฒนาการอำเภอภูเรือ เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายเรื่องการคัดแยกขยะ การกำจัดขยะที่ถูกวิธี การนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ภายใต้กิจกรรม ๓ Rs และการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสานตมพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสานตม
——————————————-
📺ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเรือ📺

(Visited 4 times, 1 visits today)