โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ

เข้าชม 8 ครั้ง

🌺เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู🌺
———————————————
🙏🏻📆วันที่ 11 ก.พ.64 เวลา 09.00 น. นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ เป็นประธานการเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ โดยมีนายมนัส สมณะ พัฒนาการอำเภอภูเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ คือ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล จำนวน 30 คน
🙏🏻 กิจกรรมในโครงการฯ
– สร้างความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโครงการเพื่อขอรับเงินจากกองทุนฯ ประเภทเงินหมุนเวียน และเงินอุดหนุน
– การเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก นายศุภศิลป์ ทยานศิลป์ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม
🙏🏻 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ เป็นการสร้างกลไกขับเคลื่อนงานกองทุนฯให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
——————————————-
📺ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเรือ📺

(Visited 8 times, 1 visits today)