สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 116 อัตรา

เข้าชม 39 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 116 อัตรา ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 11-17 พฤศจิกายน 2563 สมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ

1_ประกาศรับสมัคร

2. บัญชีสรุปรายตำบล

3. ใบรับรองแพทย์

4.ใบสมัคร

(Visited 39 times, 1 visits today)