การประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2563

เข้าชม 8 ครั้ง

🌺เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู🌺
—————————————————–
🙏🏻📆วันที่ 29 ต.ค.63 เวลา 09.00 น. นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ มอบหมายให้ นางนันท์นภัส บุญยะประทีป ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยนายมนัส สมณะ พัฒนาการอำเภอภูเรือ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ร่วมกับผู้แทนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อทบทวนผลการจัดประเภทและประเมินผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานของอำเภอ ตามปฏิทินการปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
——————————————————
📺ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเรือ📺

(Visited 8 times, 1 visits today)