พช.เลย ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2563

เข้าชม 7 ครั้ง

🌻ที่นี่…จังหวัดเลย
🍒พช.เลย ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
🗓️วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.
✅ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากจังหวัดต่าง ๆ ภาคีเครือข่าย รวมทั้งพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธีฯ
✅นายอร่ามศักดิ์ วิริยะศรีสุวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเลยพร้อมคณะเข้าร่วมในพิธีฯ ร่วมนำเงินถวายสมทบองค์กฐินจากการร่วมบริจาคของผู้นำ/กลุ่มองค์กรในพื้นที่และข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย เป็นเงินจำนวน 39,559 บาท
🔸นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า “ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมการพัฒนาชุมชน น้อมนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร รวมเป็นเงินถวายเป็นพระราชกุศลครั้งนี้ จำนวน 4,209,805 บาท ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ขออนุโมทนาบุญกุศลที่พี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมทำบุญมหากุศลด้วยกันในครั้งนี้”
________
🍒Change for good
📷ภาพ/ข่าว ทีมสพจ.เลย

(Visited 7 times, 1 visits today)