โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เข้าชม 45 ครั้ง

?เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู?
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
???วันที่ 16 ก.ค.63 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเรือ ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ศาลาประชาคม บ.ไฮตาก ม.2 ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย
✌? นายมนัส สมณะ พัฒนาการอำเภอภูเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับนายสุรศักดิ์ มัชฌิมา ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้ประชาชน โดยใช้กลไกกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรม
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
?ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเรือ?

(Visited 45 times, 1 visits today)