พัฒนาการจังหวัดเลย ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเรือ

เข้าชม 25 ครั้ง

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 นางชะตา  ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดเลย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเรือ โดยมีนายมนัส สมณะ พัฒนาการอำเภอภูเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ต้อนรับพาเยี่ยมชม และให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ และติดตามภารกิจหลักที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเรื่องของ โคก หนอง นา โมเดล ศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

(Visited 25 times, 1 visits today)