คณะทำงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเลย ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี

เข้าชม 64 ครั้ง

วันที่ 24 มิ.ย.63  นายมนัส  สมณะ พัฒนาการอำเภอภูเรือ มอบหมายให้นายสุขสันต์  มงคล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายอิทธิศักดิ์  บุญผ่องศรี อาสาพัฒนา (อสพ.) และผู้นำชุมชน แกนนำพัฒนาหมู่บ้าน ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเลย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านไฮตาก ม.2 ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย

(Visited 64 times, 1 visits today)