สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเรือประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562

เข้าชม 115 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. นายมนัส  สมณะ พัฒนาการอำเภอภูเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเรือ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานไตรมาส 4 ในส่วนที่เหลือ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

(Visited 115 times, 1 visits today)