สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเรือ ประชุมประจำเดือน เดือนเมษายน 2562

เข้าชม 42 ครั้ง

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเรือ โดย นางวารุณี บูรณะปิยะวงศ์ พัฒนาการอำเภอภูเรือ ประชุมชี้แจงนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 3-4 ให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน

(Visited 42 times, 1 visits today)