สพอ.ภูเรือ ร่วมประชาคม จัดทำโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OVC)

เข้าชม 93 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. นางวารุณี บูรณะปิยะวงศ์ พัฒนาการอำเภอภูเรือ และ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเรือ ร่วมประชุมประจำเดือน และ ประชาคมหมู่บ้าน บ้านหินสอ หมู่ที่ 6 ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เพื่อประชาสัมพันธ์งานของพัฒนาชุมชน และการจัดตั้งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OVC) เพื่อสร้างความเข้าใจของโครงการ วัตถุประสงค์ และผลลัพที่จะเกิดขึ้น สร้างความตระหนักให้กับชุมชนในการเห็นค่าวัฒนธรรมของตนเอง ธรรมชาติ และการอนุรักษ์ร่วมกัน

(Visited 93 times, 1 visits today)