📌พช.ภูเพียง๑เดียว : ให้คำแนะนำการเขียนโครงการแก่กลุ่มสตรีที่สนใจในการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 2 ครั้ง
วันจันทร์ ที่21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเพียง โดย
นางกรรณิกา มหายศนันท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอภูเพียง มอบหมายให้นางจุรีพร ธิราช
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้คำแนะนำการเขียนโครงการขอรับทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทที่สนใจกู้ยืมเงินเพื่อนำไปประกอบบอาชีพ
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
📌สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอภูเพียง รายงาน📌
(Visited 2 times, 1 visits today)