📌พช.ภูเพียง๑เดียว : ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบ้านหัวนา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าน้าวเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน

เข้าชม 2 ครั้ง
วัน จันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเพียง โดยนางกรรณิกา มหายศนันท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอภูเพียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเพียง ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบ้านหัวนา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าน้าวเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกมากยิ่งขึ้น ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านหัวนา หมู่ที่3 ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
📌สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอภูเพียง รายงาน📌
(Visited 2 times, 1 visits today)