📌พช.ภูเพียง๑เดียว : กิจกรรมปฏิบัติการ Kick off ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “จะพัฒนาใครเขาต้องพัฒนาเราก่อน”

เข้าชม 1 ครั้ง
วันจันทร์ ที่21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฏิบัติการ Kick off ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “จะพัฒนาใครเขาต้องพัฒนาเราก่อน” โดยมีนางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดังหวัดน่านพร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านและหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเพียง โดยนางกรรณิกา มหายศนันท์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอภูเพียง พร้อมด้วยผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอภูเพียง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยมีกิจกรรมอาทิเช่น การมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด,การปลูกพืชผักสวนครัวรวมถึงไม้ผลชนิดต่างๆ,การทำปุ๋ยหมักจากพืช เป็นต้น ดำเนินกิจกรรม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
📌สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอภูเพียง รายงาน📌
(Visited 1 times, 1 visits today)