สินค้าเกษตรในพื้นที่ มีจำหน่ายทุกวัน

เข้าชม 4 ครั้ง
สินค้าเกษตรในพื้นที่
มีจำหน่ายทุกวัน
# กาดจูง่าย#
***พิกัดบ้านหนองเต่า****
ตำบลม่วงตึ๊ด……..
สินค้าสดๆจากสวน..
เห็ดนางฟ้า#จากกลุ่มบริหารจัดการเงินชุมชน#1ครัวเรือน 1 สัญญา# บริหารจัดการหนี้ในชุมชนสินค้ามีจำหน่ายทุกวันเรียนเชิญอุดหนุนสินค้าได้..ที่กาดจูง่าย
(Visited 4 times, 1 visits today)