ประชุมคณะทำงานประสาน 7 ภาคี ระดับตำบล เพื่อขัยเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ Community Lab Model for quality to Life (CLM)​ ระดับตำบล​

เข้าชม 2 ครั้ง

วันที่ 7​ กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางกฤษฎา ส่งต่าย พัฒนาการอำเภอภูเพียง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ​ (นพต.)​ ร่วมประชุมคณะทำงานประสาน 7 ภาคี ระดับตำบล เพื่อขัยเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ Community Lab Model for quality to Life (CLM)​ ระดับตำบล​ ในพื้นที่ นายวิฑูรย์ วรัญสิรภพ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 🏅🔊🐶พระธาตุแช่แห้ง เรือแข่งล้านนา วังปลา มะไฟจีน ศิลปินพื้นบ้าน “👍🥰😍

(Visited 2 times, 1 visits today)