โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้องผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เข้าชม 6 ครั้ง
วันที่ 3​ กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ศิลป์ ผาลา นายอำเภอภูเพียง เป็นประธานในการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้องผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีนางกฤษฎา ส่งต่าย พัฒนาการอำเภอภูเพียง เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่ม/องค์กร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาดิจิทัล​ (นพร.)​ กิจกรรมประกอบด้วย
1.ตั้งปณิธานจิตอาสา
2.การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ด
3.เรียนรู้ด้วยคลิปวีดีทัศน์ ความสำเร็จตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (ตำบลที่มีผลการดำเนินงานดีเลิศผู้นำการเปลี่ยนแปลง)
4.กิจกรรมเอามื้อสามัคคีทำปุ๋ยหมัก
ณ บ้านป่าหัด ม.1 ต.ม่วงตึ๊ด 🏅🔊🐶พระธาตุแช่แห้ง เรือแข่งล้านนา วังปลา มะไฟจีน ศิลปินพื้นบ้าน “👍🥰😍
(Visited 6 times, 1 visits today)