องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จัดกิจกรรม KICK OFF โครงการ ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้แผนปฏิบัติการ 90 วัน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จัดกิจกรรม KICK OFF โครงการ ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้แผนปฏิบัติการ 90 วัน เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มี พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรสตรี ปราชญ์ชาวบ้าน ได้ร่วมกันปลูกผัก ณ เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

(Visited 8 times, 1 visits today)