สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขยายผลการปลูกพืชผักสวนครัวจากวัด สู่ชุมชน ตามหลัก “บวร”

เข้าชม 14 ครั้ง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางสาวสุรัตน์ ไชยธวัช พัฒนาการอำเภอพุนพิน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขยายผลการปลูกพืชผักสวนครัวจากวัด สู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” ณ วัดทุ่งเซียด หมู่ 1 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(Visited 14 times, 1 visits today)