สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพินนำสิ่งของไปมอบใส่ตู้ ปันสุขอำเภอพุนพิน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน ร่วมกับ นายประสิทธิ์ ช่วยมาก ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลน้ำรอบ นำสิ่งของไปมอบใส่ตู้ ปันสุขอำเภอพุนพิน ณ สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี และ สวนสาธารณะอำเภอพุนพิน รวม 2 จุด เพื่อแบ่งปันและบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

(Visited 16 times, 1 visits today)