ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563

เข้าชม 7 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน ได้ประสานความร่วมมือเทศบาลเมืองท่าข้ามปิดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการจัดเก็บข้อมูล

(Visited 7 times, 1 visits today)